Yavatmal District Central Co-Operative Bank Limited

# If error in Challan:

 • Drop the E-mail consisting
  1. USERNAME
  2. CANDIDATE NAME
  3. APPLICATION NO
  4. TRANSACTION DATE
  5. TRANSACTION ID
  6. BRANCH CODE
 • Photo copy of filled ‘APPLICANT SLIP’. (will be mandatory)
  • E-MAIL ID :: ydcc.in@gmail.com

This is the last chance to correct your incorrect details, no candidate will be entertained later.

# चालान मध्ये त्रुटी असल्यास:

 • खालील माहिती चालान अर्जदार स्लिप प्रमाणे ई-मेल वर ड्रॉप करा
  1. USERNAME
  2. उमेदवाराचे नाव
  3. अर्ज क्रमांक
  4. व्यवहार तारीख
  5. व्यवहार आयडी
  6. शाखा कोड
 • भरलेल्या ‘ऑप्लिकंट स्लिप’ची छायाचित्र प्रत. (अनिवार्य असेल)
  • ई-मेल आयडी :: ydcc.in@gmail.com

आपली चुकीची माहिती दुरुस्त करण्याची ही शेवटची संधी आहे, नंतर कोणत्याही उमेदवाराचे मनोरंजन केले जाणार नाही.